(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Varovanie

JFile: :read: Nemôžem otvoriť súbor: http://www.etrend.sk/rss/podnikanie.xml

Správa

Failed loading XML...

Opatrenie č. 269/2016 Z. z.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave dôchodkového veku a referenčného veku na rok 2017
Platnosť od 11. 10. 2016
Účinnosť od 1. 1. 2017

Celé znenie opatrenia http://www.epi.sk/zz/2016-269

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky