Vitajte v odbornej diskusii na stránkach Slovenskej asociácie účtovníkov!
Ak chcete napísať otázku, pokračujte hore "Nová otázka".

TÉMA: Náklady na zvyšovanie kvalifikácie - Otázka z webu

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie - Otázka z webu pred 1 rokom 3 týždnami #20

  • Slavomír Repka / Admin
  • Slavomír Repka / Admin-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Administrátor
  • Spolu to dokážeme
  • Príspevkov: 23
  • Získaných poďakovaní 4
  • Karma: 4
Dobrý deň, mám otázku z daňového zákona.
Môže si zamestnávateľ dať do nákladov zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca, konkrétne poplatky spojené s rigoróznym konaním.
Ďakujem.
Má niekto fundovanú odpoveď?
Slavomír Repka / Administrátor
9 ročná tradícia poradenstva v službách
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

Náklady na zvyšovanie kvalifikácie - Otázka z webu pred 1 rokom 3 týždnami #21

  • Bc. Anton Bjalončík
  • Bc. Anton Bjalončík-ov Avatar
Pracovnoprávne vzťahy v súvislosti so zamestnávaním fyzických osôb právnickými osobami alebo fyzickými osobami a kolektívne pracovnoprávne vzťahy upravuje Zákonník práce. V súlade s § 153 Zákonníka práce sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zákonník práce ustanovuje, kedy je zamestnávateľ povinný zabezpečiť a uhradiť náklady na vzdelávanie zamestnanca a kedy má zákonnú možnosť zabezpečiť a uhradiť náklady na vzdelávanie zamestnanca.

Náklady zamestnávateľa na zvyšovanie kvalifikácie zamestnanca možno považovať za daňovo uznané iba pri dodržaní zásad uvedených v § 2 písm. i) zákona o dani z príjmov. To znamená, že do daňových výdavkov možno uplatniť iba výdavky na také vzdelávanie zamestnancov, ktoré súvisí s predmetom činnosti daňovníka (zamestnávateľa) a s pracovným zaradením zamestnanca. Podmienkou teda je, aby zamestnanec využíval získanú kvalifikáciu na pracovisku. Zamestnávateľ zároveň musí preukázať, že zvýšenie kvalifikácie je potrebné pre výkon jeho činnosti. Ak daňovník – zamestnávateľ, preukáže, že výdavky spojené so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca sú výdavkami súvisiacimi s dosiahnutím, zabezpečením a udržaním jeho príjmov, potom výdavky na školné vrátane všetkých súvisiacich výdavkov na cestovné, ubytovanie a ostatné sú daňovými výdavkami na vzdelávanie podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 3 zákona o dani z príjmov. Náhrada mzdy za poskytnuté pracovné voľno je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov.
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.