Vitajte v odbornej diskusii na stránkach Slovenskej asociácie účtovníkov!
Ak chcete napísať otázku, pokračujte hore "Nová otázka".

TÉMA: pozemkové spoločenstvo

pozemkové spoločenstvo pred 1 rokom 2 týždnami #22

 • Zuzana
 • Zuzana-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Užívateľ je blokovaný
 • Príspevkov: 1
 • Karma: 0
Príjem z prenájmu spoločnej nehnuteľnosti je alebo nie je od dane oslobodený? Pozemkové spoločenstvo prenajíma pôdu svojich členov ďalšej právnickej osobe, za ktoré jej platí nájomné na základe zmluvy. Je tento príjem zdaniteľný? alebo sa považuje nájomné za príjmy plynúce z činnosti, ktorá je základnou činnosťou pozemkového spoločenstva?
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

pozemkové spoločenstvo pred 1 rokom 2 týždnami #23

 • Ing. Jana Tenczerová
 • Ing. Jana Tenczerová-ov Avatar
 • Odhlásený
 • Administrátor
 • Príspevkov: 4
 • Karma: 1
Zdaňovanie príjmov členov pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou

Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou je právnickou osobou, ktorá zdaňuje zisk rovnakým spôsobom, ako všetky ostatné právnické osoby. Pri zisťovaní základu dane sa vychádza z výsledku hospodárenia, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi výnosmi a nákladmi vzťahujúcimi sa k účtovnému obdobiu bez ohľadu na deň úhrady. Výsledok hospodárenia sa pri zisťovaní základu dane upravuje podľa § 17 zákona o dani z príjmov o pripočítateľné a odpočítateľné položky. Sadzba dane z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2015 je 22 % zo základu dane.
Upozornenie: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou ako právnická osoba je povinná podávať daňové priznanie k dani z príjmov vždy po uplynutí zdaňovacieho obdobia bez ohľadu na výšku príjmov. Súčasťou daňového priznania je aj účtovná závierka.
Podľa § 20 zákona č. 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách má člen spoločenstva nárok na podiel na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva, a to podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností, ak zo zmluvy o spoločenstve, stanov alebo z rozhodnutia zhromaždenia nevyplýva niečo iné. Tento podiel na zisku a majetku vyplatený členovi spoločenstva nie je predmetom dane z príjmov podľa § 3 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov bez ohľadu na jeho výšku.
Upozornenie: Časť zo zdaneného zisku, ktorú dostane fyzická osoba ako člen pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, už nepodlieha dani z príjmov a fyzickej osobe nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov.
Posledná úprava: pred 1 rokom 2 týždnami od Ing. Jana Tenczerová.
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.