Vitajte v odbornej diskusii na stránkach Slovenskej asociácie účtovníkov!
Ak chcete napísať otázku, pokračujte hore "Nová otázka".

TÉMA: Predaj nehnuteľnosti zaradenej do 5. odpisovej skupiny

Predaj nehnuteľnosti zaradenej do 5. odpisovej skupiny pred 1 rokom 1 mesiacom #8

  • Bc. Anton Bjalončík
  • Bc. Anton Bjalončík-ov Avatar
Spoločnosť v roku 2015 predala nepotrebnú budovu skladu za cenu 35 000 €. Daňová zostatková cena skladu pri jeho predaji bola vo výške 40 000 €, jeho účtovná zostatková cena bola vo výške 36 000 €. Je zostatková cena skladu pri jeho vyradení predajom daňovým výdavkom v plnej výške?
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.

Predaj nehnuteľnosti zaradenej do 5. odpisovej skupiny pred 1 rokom 1 mesiacom #10

  • Ing. Jana Tenczerová
  • Ing. Jana Tenczerová-ov Avatar
  • Odhlásený
  • Administrátor
  • Príspevkov: 4
  • Karma: 1
Podľa § 19 ods.3 písm. b) bod 1 zákona o dani z príjmov daňová zostatková cena hmotného majetku pri jeho vyradení predajom je daňovým výdavkom v plnej výške okrem zostatkovej ceny majetku taxatívne vymedzeného v tomto ustanovení, kedy je zostatková cena daňovým výdavkom len do výšky príjmu z predaja zahrnutého do základu dane.
Budova skladu je od 1.1.2015 zaradená do odpisovej skupiny 5, nepatrí teda medzi taxatívne vymedzený majetok. Daňová zostatková cena skladu (40 000 €) je preto uznaným daňovým výdavkom v plnej výške, napriek tomu že jej predaj bol stratový.
Keďže súčasťou základu dane pri predaji skladu je daňová zostatková cena v sume 40 000 €, pričom do výsledku hospodárenia (účet 541) je zahrnutá účtovná zostatková cena iba v sume 36 000 €, rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou vo výške 4 000 € je odpočítateľnou položkou od výsledku hospodárenia .
Administrátor zakázal verejnosti prispievať.