Príprava Valného zhromaždenia SAÚ 2017 (informácie pre nečlenov)

vz 2017 priprava 300Vážení kolegovia účtovníci, ako je vám známe, tak 1. marca bude SAÚ oslavovať jeden rok od založenia. V dnešnej dobe stále pracujeme v rámci SAÚ v zakladajúcej "trojke" (+ pár aktívnych členov), čo bude potrebné zmeniť.

clenstvo v sau 300

 Všetky tieto dôvody a zároveň naše stanovy nám určujú zorganizovať Valné zhromaždenie (Výročné).

Tento článok je určený nečlenom SAÚ.
Člen SAÚ si otvorí článok po prihlásení, ktorý obsahuje aj interné informácie. 

 

Svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek odvolať v závere každého e-mailu

 

 

Účtovník, nečlen SAÚ môže navrhovať témy, ktorým by sa asociácia mala zapodievať, ale nemôže hlasovať o ich prioritách, prípadnom zaradení do programových téz. Preto odporúčame stať sa členom SAÚ a podieľať sa na prichádzujúcich zmenách. Použite tlačitko ČLENSTVO v SAÚ.

V tomto článku budeme predstavovať naše návrhy na program VZ, ale zároveň aj vaše návrhy, ktoré zapracujeme do programu. 90% prípravy programu VZ prebehne prostredníctvom webu (online), čo nám všetkým ušetrí čas. 

Obsah sa bude priebežne dopĺňať a upravovať, pričom všetky návrhy členov budú verejné pre každého člena a všetci členovia k nim budeme môcť napísať svoj názor.

Do programu sa dostanú veci, ktoré potvrdí hlasovaním väčšina členov.

Všetky dôležité veci počas prípravy VZ prístupné aj pre nečlenov SAÚ nájdete v tomto článku. 
Ak nechcete, aby Vám niečo uniklo zadajte svoj e-mail v dotazníku.


 

 Navrhovaný program prípravy VZ

  1. Čo sa zatiaľ urobilo (obsah sa doplní)
  2. Návrhy na termín VZ ( bude sa vyberať z návrhov členov )
  3. Návrh programu VZ (obsah sa doplní podľa návrhov členov)
  4. Návrhy na obsadenie niektorých funkcií v SAÚ ( potvrdzovať sa budú na VZ)
  5. Návrh hlavných smerovaní SAÚ (čo chce SAÚ dosiahnuť)
  6. Návrh programových téz pre roky 2017/2018
  7. Návrhy na čestných členov SAÚ (v zmysle stanov)

 

I. Čo sa zatiaľ urobilo / Spracoval sekretár SAÚ

Krátky sumár činnosti SAÚ - etablovanie SAÚ na Slovensku

1.3.2016 - registrácia občianskeho združenia
5.3.2016 - spustenie webu http://www.sau.sk

Marec 2016 – December 1016

- Niekoľko desiatok osobných stretnutí v rámci Slovenska, či už so samostatnými účtovníkmi, či už s majiteľmi väčších účtovníckych firiem.

- Zároveň množstvo jednaní s organizáciami, ktoré majú blízko k účtovníkom a účtovníckej činnosti, kde sa snažíme o spojenie aktivít, ktoré smerujú (budú smerovať) k zlepšeniu podnikateľského prostredia. (Ministerstvo hospodárstva SR – MHSR, Ministerstvo financií – MFSR, Colná správa SR, Daňové riaditeľstvo SR, ...)

- Niekoľko jednaní so spoločnosťami, ktoré dodávajú produkty pre účtovníkov (Účtovný software, Školenia pre účtovníkov, Dodávatelia spotrebného materiálu pre účtovníkov – papier, šanóny, PC + iný HW, tonery do tlačiarní a pod.)

- Jednania s individuálnymi školiteľmi v jednotlivých oblastiach (jednoduché a podvojné účtovníctvo, daňové zákony, mzdy, ...)

Vzhľadom na skutočnosť, ako to na Slovensku funguje (skepsa a nedôvera), na dotiahnutie všetkých jednaní v prospech všetkých potrebujeme zapojiť do tejto činnosti ďalších členov SAÚ (aj Vás), aby v rámci SAÚ vznikali odborníci na jednotlivé oblasti, ktorí budú následne komunikovať v mene SAÚ.
K tomu potrebujeme zrealizovať Valné zhromaždenie SAÚ, kedy si zvolíme na jednotlivé pozície členov SAÚ a dáme Slovenskej asociácii účtovníkov definitívny štatút spoľahlivého partnera.

Valné zhromaždenie plánujeme zrealizovať v dnešnej dobe online internetu systémom dnešnej doby:

ONLINE

Ak Vám záleží na zlepšení podnikateľského prostredia a zlepšení postavenia účtovníckeho stavu, staňte sa členom SAÚ (zakladajúcim) a zúčastníte sa prvého (zakladajúceho) Valného zhromaždenia SAÚ 2017.

Registráciu urobíte kliknutím na tento banner:

clenstvo v sau 300

E-mail