(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Najnovšie vyhlásené predpisy v Zbierke zákonov SR | Posledných cca 30 dní


Kompletný zoznam zverejnených zákonov

 

Najnovšie vyhlásené predpisy Zbierky zákonov Slovenskej republiky
 1. 42/2018 Z. z.
 2. 41/2018 Z. z.
 3. 40/2018 Z. z.
 4. 39/2018 Z. z.
 5. 38/2018 Z. z.
 6. 37/2018 Z. z.
 7. 36/2018 Z. z.
 8. 35/2018 Z. z.
 9. 34/2018 Z. z.
 10. 33/2018 Z. z.
 11. 32/2018 Z. z.
 12. 31/2018 Z. z.
 13. 30/2018 Z. z.
 14. 29/2018 Z. z.
 15. 28/2018 Z. z.
 16. 27/2018 Z. z.
 17. 26/2018 Z. z.
 18. 25/2018 Z. z.
 19. 24/2018 Z. z.
 20. 23/2018 Z. z.