(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Najnovšie vyhlásené predpisy v Zbierke zákonov SR | Posledných cca 30 dní


Kompletný zoznam zverejnených zákonov

 

Najnovšie vyhlásené predpisy Zbierky zákonov Slovenskej republiky
 1. 66/2017 Z. z.
 2. 65/2017 Z. z.
 3. 64/2017 Z. z.
 4. 63/2017 Z. z.
 5. 62/2017 Z. z.
 6. 61/2017 Z. z.
 7. 60/2017 Z. z.
 8. 59/2017 Z. z.
 9. 58/2017 Z. z.
 10. 57/2017 Z. z.
 11. 56/2017 Z. z.
 12. 55/2017 Z. z.
 13. 54/2017 Z. z.
 14. 53/2017 Z. z.
 15. 52/2017 Z. z.
 16. 51/2017 Z. z.
 17. 50/2017 Z. z.
 18. 49/2017 Z. z.
 19. 48/2017 Z. z.
 20. 47/2017 Z. z.