(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Zákon o upomínacom konaní už vyšiel v Zbierke zákonov

judgePod číslom 307/2016 Z. z. vyšiel v Zbierke zákonov toľko diskutovaný Zákon o upomínacom konaní. Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017. Zároveň novelizuje Zákon o súdnych poplatkoch a aj zákon o súdnych úradníkoch, ktorým zveruje rozhodovanie o elektronických platobných rozkazoch.

„Zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze. Právna úprava zavedie do praxe plnohodnotnú elektronickú alternatívu k existujúcemu režimu platobného rozkazu.“ zastáva názor Ministerstvo spravodlivosti SR.

Ide len o alternatívu k úprave v Civilnom sporovom poriadku ...

Celý článok : http://www.najpravo.sk/clanky/zakon-o-upominacom-konani-uz-vysiel-v-zbierke-zakonov.html

Zákon č. 307/2016 Z. z.

Finančná správa - novinky

Podnikajte.sk - novinky

eTREND - novinky