(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Orgány asociácie - príprava

 Prezident SAÚ

 

 Viceprezident SAÚ

         1 200                                             2 200     
 Ing. Jana Tenczerová   Mária Kotesová
Kontaktovať    Kontaktovať
Sekretár SAÚ
sr1 
 Slavomír Repka
 Kontaktovať

Správna rada SAÚ


Príprava zverejnenia


Odborné komisie

Komisia pre jednoduché účtovníctvo
Komisia pre podvojné účtovníctvo
Komisia pre daňovú oblasť
Komisia pre účtovanie rozpočtových a príspevkových organizácii
Komisia pre účtovanie neziskových organizácii

Trojčlenné komisie budú navrhnuté z najaktívnejších nových členov pre danú oblasť.
Členovia si zo svojho kruhu zvolia Predsedu odbornej komisie, ktorý bude automatický členom správnej rady SAÚ

Príprava zverejnenia


Regionálny riaditeľ

Región 1 (Bratislavský a Trnavský kraj)
Región 2 (Trenčiansky a Nitriansky kraj)
Región 3 (Žilinský a Bansko Bystrický kraj)
Región 4 (Prešovský a Košický kraj)

Regionálnym riaditeľom sa stane jeden z najaktívnejších členov SAÚ v danom regióne.
Regionálny riaditeľ, sa automaticky stáva členom správnej rady.

 

Príprava zverejnenia


Buď aktívnym členom a staň sa členom správnej rady
Prihlás sa TERAZ


nezavazna registracia banner pozadie

E-mail