(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Najnovšie vyhlásené predpisy v Zbierke zákonov SR | Posledných cca 30 dní


Kompletný zoznam zverejnených zákonov

 

Najnovšie vyhlásené predpisy Zbierky zákonov Slovenskej republiky
 1. 145/2018 Z. z.
 2. 144/2018 Z. z.
 3. 143/2018 Z. z.
 4. 142/2018 Z. z.
 5. 141/2018 Z. z.
 6. 140/2018 Z. z.
 7. 139/2018 Z. z.
 8. 138/2018 Z. z.
 9. 137/2018 Z. z.
 10. 136/2018 Z. z.
 11. 135/2018 Z. z.
 12. 134/2018 Z. z.
 13. 133/2018 Z. z.
 14. 132/2018 Z. z.
 15. 131/2018 Z. z.
 16. 130/2018 Z. z.
 17. 129/2018 Z. z.
 18. 128/2018 Z. z.
 19. 127/2018 Z. z.
 20. 126/2018 Z. z.