(SAÚ - ©2016 | Slovenská asociácia účtovníkov - PROFESIJNÉ ZDRUŽENIE ÚČTOVNÍKOV)

Hľadám účtovníka, Hľadám účtovníčku

Do zoznamu vás zaradíme na základe Vašej žiadosti.   Žiadam zaradiť do zoznamu účtovníkov

 

Regionálny riaditeľ SAÚ : Potvrdzuje sa 


 

Regionálny riaditeľ SAÚ : Potvrdzuje sa 


 

Regionálny riaditeľ SAÚPotvrdzuje sa 


 

Regionálny riaditeľ SAÚ : Ing. Ingrid Vargová


 

Zoznam účtovníkov, ktorí nie sú členmi SAÚ.